Skip to main content

Beloningsbeleid

Zoals bepaald in Artikel 3 lid 2 en 3 van de statuten worden kosten die bestuursleden in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. De stichting doet geen uitkeringen aan een bestuurder, noch in geld noch in goederen.  


Inschrijving Kamer van Koophandel

Beleidsplan

Financieel jaaroverzicht 2021