Skip to main content

Beloningsbeleid

Zoals bepaald in Artikel 3 lid 2 en 3 van de statuten worden kosten die bestuursleden in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. De stichting doet geen uitkeringen aan een bestuurder, noch in geld noch in goederen.
 


Beleidsplan 2023

Jaarverslag 2022 

Financieel jaaroverzicht 2021

Inschrijving Kamer van Koophandel